Samong Software

เป็นการค้นคว้าวิจัย  พัฒนาเครื่องมือ  ตกผลึกรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์   ในชั้นของเครื่องมือ  หรือเรียกว่า Middleware

The Project

จากเครื่องมือ  สู่การออกแบบ  Samong Studio  ที่ทำงานเหมือนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นชั้นนำ  ที่ทำให้ง่ายในการพัฒนางานในระดับต่าง ๆ  

Similar Projects

View some of our projects

799total visits,1visits today