Samong.Venture Platform ตอบโจทย์อนาคต

แพลตฟอร์มใด ๆ ประสบความสำเร็จได้นั้น  จำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์แห่งอนาคต   การมุ่งไปสู่อนาคต  จึงต้องแก้ไขปัญหาในหลายด้านให้ได้  โดยเฉพาะปัญหาในการออกแบบเชิงโครงสร้าง  ทั้งโครงสร้างระบบแพลตฟอร์มเองที่ต้องบริหารจัดการต้นทุน  การผลิต และการบำรุงรักษาได้    และโครงสร้างสังคมผู้ใช้งาน  ที่จะต้องง่าย  มีเสถียรภาพ  ได้ประโยชน์และไม่มอมเมา

 

เราจะขอยกตัวอย่างบางแพลตฟอร์มของเรา  เช่นระบบ  สุขภาพ  Hospital Platform

 • โจทย์หลัก1 คือ ประชาชน – สุขภาพดี
  • ใช้ระบบนวัตกรรม-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ อัจฉริยะ แบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
  • ระบบออนไลน์ – ประชาชน มีระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะประจำตัว -พร้อมบริการด้านสุขภาพครบวงจรแบบออนไลน์
  • โรงพยาบาล มีระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะประจำโรงพยาบาล – พร้อมบริการสุขภาพครบวงจรแบบออนไลน์
 • โจทย์หลัก2 คือ การสร้างและใช้งานซอฟต์แวร์ – อัจฉริยะ ฉลาด เชื่อมโยง พัฒนาต่อเนื่อง ต้นทุนต่ำ
  • โรงพยาบาล – มีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เองได้ บนเทคโนโลยี ที่พึ่งตัวเองได้
  • โรงพยาบาล – กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ และ เครื่องมือมีการควบคุมมาตรฐานที่ดี ที่เป็นเทคโนโลยีของคนไทย
  • โรงพยาบาล – กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ร่วมกันผลิตเป็นมาตรฐานเดียวกันได้จากทุกโรงพยาบาล
  • ประชาชน – ได้ใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ครบวงจร เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวถึงกันได้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงระบบสุขภาพ (เช่น โครงการม้าศึก 12 ราศี)
 • โจทย์หลัก3 คือ ความปลอดภัยของข้อมูล หลายระดับ – เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กร
  • ประชาชน – ระบบมีการจัดเก็บข้อมูล แยกประจำตัว ไม่ปะปนกัน พร้อมระบบความปลอดภัย
  • โรงพยาบาล – ระบบมีการจัดเก็บข้อมูล แยกประจำหน่วยงาน แบ่งเป็นงวดการทำงาน พร้อมระบบความปลอดภัย
 • โจทย์หลัก4 คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล – สร้างรายได้และงบประมาณ
  • ใช้ประโยชน์จาก BigData
  • ประชาชน – แบ่งปันข้อมูล ส่วนที่อนุญาต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนกันได้
  • โรงพยาบาล – แบ่งปันข้อมูล ส่วนที่อนุญาต บริหารข้อมูลในระดับศูนย์เขต เชื่อมโยงได้ทั้งประเทศ
 • โจทย์หลัก5 คือ สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ – แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีและงบประมาณ
  • ประชาชน – ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผ่านทางการเป็นสมาชิกสหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย สร้างเงินออม
  • นักพัฒนา – เข้ามาเรียนรู้ร่วมพัฒนาชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ด้านสาธารณสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ
  • นักพัฒนา – ได้รับรายได้จากการผลิตชิ้นส่วน ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ เมื่อมีการนำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย
  • โรงพยาบาล – ได้รับรายได้อุดหนุนจากสหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย ในการปรับปรุงพัฒนาระบบต่อเนื่องยั่งยืน – สหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย – สนับสนุนร่วมกันสร้าง DataCenter ของประเทศไทยที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ

ด้วยแนวคิด  การออกแบบระบบเช่นนี้  และเน้นการตอบโจทย์แห่งอนาคต  คือ สิ่งที่จะรับประกันว่า  สมองแพลตฟอร์ม  โดยทีมงานและพันธมิตรจะประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากประชาชน  จากหน่วยงานรัฐและเอกชนจำนวนมาก  และโดยเฉพาะนักพัฒนา  จะหันมาให้ความร่วมมือ  ศึกษาและใช้ประโยชน์  จากเครื่องมือ  และแนวคิดการออกแบบชนิดที่เรียกว่า  สูงสุดคืนสู่สามัญ

#admin

14202total visits,10visits today

Spread the word. Share this post!

Leave Comment