5G พลังขับเคลื่อน Multiplatform

ในห้างสรรพสินค้า  ที่เราจะเห็นว่า  ห้างร้านย่อย ๆ เล็กๆ  มีอะไรๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  เช่น  ลูกค้าจำนวนมากในร้านอาหารรอบๆ หรือด้านหน้าโรงหนัง   หรือเด็ก ๆ ที่กำลังสนุกกับเครื่องเล่นเด็กที่อยู่ภายในศูนย์อาหาร   หรือร้านหนังสือที่อยู่ใกล้ร้านดนตรี  หรือร้านดนตรีที่อยู่ใกล้ร้านเครื่องกีฬา    กิจการย่อยเหล่านี้  คือ แพลตฟอร์มบริการขนาดย่อย  ที่จะต้องมีความเชื่อมต่อ  พึ่งพาซึ่งกันและกันกับกิจการอื่น   กิจการจึงจะสามารถยีนหยัดต่อไปได้   ไม่มีร้านค้าหรือบริการใด  ที่เปิดให้บริการอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างยาวนาน  และอย่างน้อยที่สุด  สถานบริการนั้น  ต้องสะดวกแก่การเดินทางการเข้าถึงนั่นคือการพึ่งพา  การคมนาคม

ในระยะอันใกล้ที่  5G จะเข้ามาทดแทนระบบเครือข่ายการสื่อสารเดิม  กับการประมวลผลโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะทำได้ดีขึ้นในมือถือทุกรุ่นทุกขนาด  หรือการประมวลผลบนฝั่ง Server  ที่เป็นการขอร้องจาก  Mobile Client  และส่งผลการประมวลกลับสู๋มือถือ  จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น   เปรียบเสมือนการประมวลผลอยู่บนมือถือนั้น ๆ

รูปแบบของการบริการทุกอย่างในชีวิตประจำวัน  ในธุรกิจ  อุตสาหกรรม  การเงิน  การศึกษา  การแพทย์  การเดินทาง  การบิน  ERP ต่าง ๆ  และทุก ๆ บริการ  เหล่านี้  คือ แพลตฟอร์มบริการเหมือนร้านย่อย ๆ ในห้างสรรพสินค้า

แพลตฟอร์มการให้บริการต่าง ๆ นี้  จะมีรูปแบบ  มีพัฒนาการให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกใจลูกค้าและสะดวกสบายมากขึ้นโดยมีซอฟต์แวร์อยู่เบื้องหลังและ Run อยู่บน  Cloud  ในลักษณะของ  SaaS   นั่นก็จะแปลว่าโลกจะเต็มไปด้วย  Platform ต่าง ๆ  ที่วิ่งไปมาบนระบบ 5G หรือระบบที่ดีกว่าในอนาคต

Platform ที่ดี  ที่จะอยู่รอด  จึงต้องเชื่อมโยงกันได้กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ   มีรูปแบบที่ดี  มีความปลอดภัย  รวดเร็ว  รองรับเครือข่ายใหม่ ๆ

จบแล้ว  หมดยุค Single Platform  ถึงเวลายุคของ  Multiple platforms

คำถามสำคัญสำหรับ  บริษัทซอฟต์แวร์  และสำหรับนักพัฒนา  คือ  ความสามารถและขนาดของแหล่งทุน  ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา  การดูแลรักษาและการเป็นเจ้าของ   มูลค่าของแพลตฟอร์ม  ว่า    ทำอย่างไรจึงจะสามารถแข่งขันได้

นี่คือ  วิสัยทัศน์  ของเราต่ออนาคตของแพลตฟอร์มในยุคหน้า  เราจึงได้วางแผน  พัฒนาเครื่องมือ และเตรียมความพร้อมของทีมงานให้สามารถออกแบบและผลิตโครงสร้างแพลตฟอร์มบางอย่างไว้ล่วงหน้าและรอการปรับปรุงรายละเอียดปลีกย่อยตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม   ขนานกันไปกับแพลตฟอร์มหลักที่เราจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปด้วยทีมงานเอง  ภายใต้การสนับสนุนของ  Samong Ventures   และนี่คือ  ตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา   ส่วนจะมี  Features โดดเด่นอะไรบ้าง  ต้องติดตามกันต่อไป    ว่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ นี้  จะให้บริการสร้างรายได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจ  กำลังคิดเรื่องการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการบริการบางอย่าง   อย่าได้รอช้า  ท่านสามารถปรึกษากับทีมงาน  โดยการสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบของเรา  เราจะทำการติดต่อท่านกลับไปโดยเร็ว

921total visits,1visits today

Spread the word. Share this post!

Leave Comment