ที่มาของกองทุนฯ

ประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนานำพาประเทศไปสู่ยุค 4.0 ที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นธงนำ พร้อมกับการขับเคลื่อนแปรรูปขบวนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงต่าง ๆ สวทช และสำนักงานนวัตกรรม และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

โครงการ StartUp ต่าง ๆ ที่ได้เปิดตัวออกมาอย่างมากมาย จากค่ายแหล่งทุนต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ทำให้อัตราการเติบโตของ Start Up เป็นไปอย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ ที่กลับจะทำให้ Start Up ต้องพบกับความสิ้นหวังเสียมากกว่าได้มีการวิจัยสาเหตุของความล้มเหลวจากสถาบัน หน่วยงาน เวบไซต์ต่าง ที่ให้ผลลัพธ์ออกมาต่าง ๆ นานาๆ แต่โดยรวมแล้ว สามารถแบ่งได้เป็นสาเหตุดังนี้

 1. ในส่วนของ Start Up เอง
  • ที่ขาดไอเดียธุรกิจที่ชัดเจน
  • ที่ขาดเงินทุน  เดินหน้าไม่ได้กับการพันาธุรกิจด้วยต้นทุนที่สูง
  • ที่ขาดทีมงาน ด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ
  • ขาดทีมงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ที่ขาดความรู้ความเข้าใจวัฏจักรทางธุรกิจ
 2. ในส่วนของภาครัฐ
  • ขาดผู้นำที่เข้าใจ  ที่มีวิสัยทัศน์
  • ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง
  • ขาดแผนยุทธศาสตร์
  • ขาดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เช่น  แหล่งทุน  กับแหล่งเทคโนโลยี
  • กระบวนการที่ล่าช้า  เต็มไปด้วยกฏเกณฑ์
 3. ในส่วนของสถาบันการศึกษา  กระบวนการศึกษา
  • ที่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ
  • ที่คณาจารย์ขาดความกระตือรือล้น  ขาดวิสัยทัศน์
  • ขาดการบูรณาการของงานวิจัยเชิงลึกที่จะส่งมอบรุ่นสู่รุ่น
  • ขาดคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
  • ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน
 4. ในส่วนของภาคเอกชน
  • มุ่งเน้นผลประโยชน์ความอยู่รอดเฉพาะหน้าของตนเอง
  • ขาดการคิดค้นนวัตกรรมอย่างจริงจัง
  • ขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร
  • ขาดการบูรณาการกับภาครัฐ  ภาคการศึกษา
 5. ในส่วนของแหล่งทุนภาคธนาคาร
  • ที่ยึดติดกับแบบแผนที่ต้องระวังภาวะหนี้สูญ
  • กระบวนการที่ล่าช้า
  • กฏเกณฑ์ที่ทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ  เกิดความกลัวในการให้สินเชื่อ
 6. ในส่วนของแหล่งทุน VC ต่าง ๆ
  • ที่ต้องการทำกำไรในระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีประสบการความล้มเหลวกับ  Start Up จำนวนหนึ่งเกิดการเรียนรู้และป้องกันตัว
  • มีทางเลือกในการลงทุนด้านอื่น ๆ ที่ดีกว่า
 7. ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
  • ที่มีความรวดเร็ว
  • ที่ผูกขาดโดยผู้นำทางเทคโนโลยีไม่กี่ราย
  • การควบรวมกิจการของรายใหญ่   ปิดกั้นการแข่งขัน  การเติบโตของรายย่อย

เหล่านี้จึงทำให้  มองไม่เห็นว่า  ทิศทางของ Start Up ไทยจะเดินหน้าไปอย่างไร.

แต่ในวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่  ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการในทุก ๆ มาตรการ  แม้นว่าบางมาตรการจะไม่ได้ผลก็ตาม  แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึง  ทิศทางและโอกาสที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย  ส่วนหน่วยงานใด  ภาคส่วนใด  หรือ Start Up VC รายใดจะมองเห็นโอกาส  มองเห็นนวัตกรรมที่สำคัญและเร่งพัฒนางานของตนได้ก่อน  ก็จะเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

กลุ่มพันธมิตรเครือข่าย  บางรักไฮเทค  สมองซอฟต์แวร์  และสมองไทยแลนด์  กลับมองว่าควรจะได้มีส่วนร่วมอันสำคัญในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลในครั้งนี้

บนเส้นทางสายอุตสาหกรรมดิจิทัลครั้งนี้  จึงมีคำถามสำคัญว่าจะเดินหน้าอย่างไร  โปรดติดตามข่าวคราวในบทความต่อไป

2594total visits,4visits today

Spread the word. Share this post!

Leave Comment